Formål

Hovedformålet var (ud over at skabe opmærksom-hed om boglanceringen) at vise, hvor meget man kan manipulere med meningsmålinger og folks standpunkter blot ved at lægge det rigtige spin på et emne. Dette er et af emnerne i bogen, og håbet er, at undersøgelsen kan gøre opmærksom på, at man skal forholde sig kritisk til det, man får at vide og søge uddybende information fra andre kilder, før man tager stilling.

At kun 3 ud af 20 gjorde sådan, er en indikation på, at det står skidt til med den kritiske sans i Danmark, og det forsøger DEN 7. SANS at gøre noget ved.

Man skal naturligvis medtage i betragtningen, at nogle deltagere måske af høflighed har følt sig forpligtede til at sige det forventede og ikke være for kritiske.

Samtidig er et udvalg på 20 mennesker naturligvis alt for begrænset, og man kan diskutere, hvor tilfældigt udvalgte deltagerne var.

Disse usikkerheder ved undersøgelsen udgør en lille pointe i sig selv. Undersøgelsen har nemlig også til formål at gøre opmærksom på, at mange af de undersøgelsesresultater, vi bliver præsenteret for, mangler den baggrundsinformation, der sætter os i stand til at vurdere deres troværdighed.

DHMOs forhistorie

DHMO-undersøgelsen bygger på en tekst, der længe har huseret på internettet, og der blev lavet en dansk oversættelse i forbindelse med DEN 7. SANS. Der findes også et større website, der handler om DHMO.

Læs mere